Anasayfa
Beni Hatırla
Hocam Testler » ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI
Bilmemek değil, öğrenmemek kayıp!

 ATATÜRK İLKELERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (3)

 
1.Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürkün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır?
  A)İnkılâpçılık     C)Halkçılık                    E)Milliyetçilik
  B)Devletçilik     D)Cumhuriyetçilik
 
2.Bir milletin bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır. görüşü dikkate alınırsa, aşağıdaki ilkelerden hangisine bağlılık bir zorunluluk olur?
  A)Halkçılık        C)Devletçilik                 E)Milliyetçilik
  B)İnkılâpçılık     D)Cumhuriyetçilik
 
3.Türk milleti aşağıdaki seçeneklerde verilen Atatürk ilkelerinden hangisini, diğerlerinden önce benimsemiştir?
  A)Halkçılık                    C)Çağdaşlık      E)Bağımsızlık
  B)Cumhuriyetçilik                      D)Devletçilik
 
4.Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
  A)İnkılâpçılık     C)Cumhuriyetçilik                      E)Lâiklik
  B)Halkçılık        D)Devletçilik
 
5.Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?
  A)Millî egemenlik                      C)Devletçilik                 E)Çağdaşlaşmak
  B)Lâiklik                                   D)Cumhuriyetçilik
 
6.I.Kanun önünde eşitlikHazırlayan: Zübeyde