Anasayfa
Beni Hatırla
8
puan
GRUPLAR > Atatürk > FORUMLAR > Harf devrimi - 1 Kasım 1928
01.11.2016 21:51 PM
Egemen
|

 Harf Devrimi, bir Cumhuriyet mucizesidir.

 

Arap harflerinin yerine Türk harflerinin kullanılmasının sağlandığı harf devrimi Türk Harfleri adıyla 1353 sayılı kanunla, 1 Kasım 1928de kabul edildi.

 

Harf devrimi yapıldığında halkın okuma yazma oranı %20 leri ancak buluyordu. Ve okuma yazma bilmek bir ayrıcalık halindeydi. Harf devrimi, aynı zamanda bir kültür devrimi yaratan Türkiye Cumhuriyeti devrimlerinin bu kadar hızlı gerçekleştirilebilmesinin en önemli nedenidir.

 
Kurtuluş savaşı sonrası "cehaletle mücadeleyi esas alındı ve dünyada eşi görülmemiş bir modernleşme projesini ortaya konuldu.. Bu dönüşüm, kolay öğrenebilen ve Türkçeye uygun ses yapısı ile latin harflerine geçişle çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilmiştir.

HARF DEVRİMİNE GELEN SÜREÇ

Atatürk, 1926 yılından beri yaptırdığırnaraştırmaların sonucunda artık kullanılmakta olan Arap Alfabesinin zorluğunarnkarşın Latin Alfabesinin Türkçeye daha uygun bir lisan olduğu kanaatinernvarmıştı.

 

İlk olarak İstanbul Sarayburnu Parkında 9 Ağustos 1928 gecesi düzenlenen bir şenlik sırasında halka hitaben şu konuşmayırnyapmıştır: 

Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Arkadaşlar, bizim güzel ahenkli, zengin lisanımız yeni Türk harfleri ile kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz. Lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz. Bu yeni harflerle behemehal pek çabuk bir zamanda mükemmel bir surette anlaşacağız ki, milletimizin yazısıyla kafasıyla bütün medeniyet aleminin yanında olduğunu gösterecektir. Vatandaşlar, yeni Türk harflerini çabuk öğreniniz. Bütün millete, kadına, erkeğe, köylüye, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz

  1 Kasım 1928 günü, Cumhurbaşkanı, Meclis'ternaçılış konuşmasını yaparken harf inkılâbı ile ilgili olarak şunlarırnsöylemiştir:

 "Aziz Arkadaşlarım,

 Herşeyden evvel her inkişafın yapı taşı olan meseleye temas etmek isterim. Her vasıtadan evvel, büyük Türk milletine onun bütün emeklerini kısır yapan çorak yol haricinde kolay bir okuma-yazma anahtarı vermek lâzımdır. Türk milleti cehaletten az emekle, kısır yoldan ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan bir vasıta ile sıyrılabilir. Bu okuma-yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk alfabesidir. Basit bir tecrübe, Latin esasından Türk harflerinin Türk diline ne kadar uygun olduğunu, şehirde,köyde, yaşı ilerlemiş Türk evlatlarının ne kadar kolay okuyup yazdıklarını güneş gibi meydana çıkarmıştır.

 Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla Türk harflerinin kat'iyet ve kanuniyet kazanması, bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı başına bir geçit olacaktır. Milletler ailesine, münevver yetiştirmiş, büyük bir milletin dili olarak elbette girecek olan Türkçe'ye, bu yeni canlılığı kazandıracak olan Üçüncü Büyük Millet Meclisi, yalnız ebedi Türk tarihinde değil, bütün insanlık tarihinde de mümtaz bir sima kalacaktır.

 Efendiler, Türk harflerinin kabulüyle hepimiz bu memleketin bütün vatanını seven yetişkin evlatlarına mühim bir vazife teveccüh ediyor. Bu vazife, milletimizin kâmilen okuyup-yazmak için gösterdiği şevk ve aşka bilfiil hizmet ve yardım etmektir. Hepimiz hususi ve umumi hayatımızda rastgeldiğimiz okuyup-yazma bilmeyen erkek-kadın her vatandaşımıza yeniharfleri öğretmek için tehalük göstermeliyiz...

Aziz arkadaşlarım, yüksek ve ebedi yadigârımızla, büyük Türk milleti yeni bir nur alemine girecektir."

Yeni Türk Alfabesinin kabul edilmesinde sonra yurdun dört bir yanında Millet Mektepleri açılmış, halka yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Atatürkte bu çalışmalara Millet Mektepleri Başöğretmeni sıfatıyla bizzat katılmıştır.

 

Harf Devriminin nedenleri

Türkçeyi daha okunur ve anlaşılır bir halerngetirmek.

Okuma yazmayı kolaylaştırmak ve ülke genelinernyaymak.

Modern bir öğretim ve eğitimin gerçekleşmesinirnsağlamak, çağı yakalamak..

 

Sinan MEYDAN anlatıyor,

Atatürk'ün dil ve yazı devrimi bir cumhuriyet mucizesidir.

ATATÜRK,yazı devrimi (alfabe devrimi) ile Türkçenin yapısına hiç uymayan Arap alfabesi yerine Türkçenin yapısına uygun Göktürk-Etrüsk-Latin kökenli "yeni Türk alfabesini" kabul etmiştir. 


Nitekim Latin alfabesindeki 14 harf aslen ön Türk kökenlidir. bu alfabe değişikliği sayesinde Türk çocuğu genetiğine uygun bu alfabe ile güzel Türkçesini çok kolay bir şekilde öğrenmiştir. böylece okuma yazma oranı bir anda patlama göstermiştir.
ATATÜRK, dil devrimi ile Osmanlı devleti döneminde dışlanıp ihmal edildiği için, unutulmaya yüz tutmuş Türkçeyi kurtarmıştır. 


Unutulmuş Türkçe sözcükleri derletip toplatıp kitaplaştırmış, yeni sözcükler türettirmiş, hatta kendisi de 100'e yakın Türkçe sözcük türetmiştir ki bu sözcüklerin tamamı bugün dilimize yerleşmiştir ve kullanılmaktadır.

Osmanlı Devletinde okuma-yazma oranı kadınlarda binde 4, erkeklerde yüzde 7'dir. Harf devriminden sonra 19281938 arasındaki 15 yıl içinde okuma yazma oranı toplamda yüzde 20'ye çıkmıştır. Cahil bırakılan Türk insanı cehaleti yenmeye başlamıştır.

Neresinden bakılırsa bakılsın Atatürk'ün dil ve yazı devrimi bir cumhuriyet mucizesidir.

(Sinan Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 1.cilt)

Türkiye Cumhuriyetinin kurucularını sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz...

 

www.cagdasulusalcizgi.com/haber/egitim-73698/harf-devrimi-bir-cumhuriyet-mucizesidir.-/267.html

 

 

Son Düzenleme: Egemen @ 01.11.2016 21:56
01.11.2016 21:53 PM
Coskun
Gazi Üniversitesi | Kalıpçılık Öğretmenliği

 aslında denemeleri çok çok daha önceye gider. Ama  başaran yüksek azim ve kararlılığından dolayı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimizi bildirmek boynumuzun borcudur.

02.11.2016 09:27 AM

 Bazı enteresan tipler bu harf devrimini karalamak için halk cahilleştirildi der okuma oranı %7 iken bunun %90a yakın kısmı zaten gayrimüslimlerden oluşuyordu kutsal kitabı ikra oku ile başlayan dinimize okuyup anlayabilmeleri açısından Türkçe meal yaptırtanda Atatürk'tür Türk ulusunu yüceltmeyi kendine görev bilen başkomutanımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz 

02.11.2016 18:51 PM
Hediye
|

ATAM İZİNDEYİZ MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZ

02.11.2016 22:29 PM
Göksel
Marmara Üniversitesi | Elektrik Öğretmenliği

 bencede önemli bir tarihi gelişme

hair transplant turkey